top of page

Meals & nutrition

Public·6 members

De Bezwering 2 ((FULL))


In Tel Lachish in Israël is de eerste zin in de Kanaänitische taal ontdekt die we ooit gevonden hebben. De zin staat op een kleine ivoren kam die gedateerd wordt rond 1700 v.C. en is daarmee de oudste die we kennen in het Kanaänitisch. Het gaat om een soort bezweringsformule tegen haar- en baardluizen.
De bezwering 2


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2uigsz&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1dprzNztcbPt96RlkG3dCi

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page